Buszko Luba (rękodzielniczka)

Wyszyty przez Lubę Buszko obraz przedstawiający Jezusa Chrystusa. Fot. Andrzej Buszko.
Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda